Wft vermogen

Met de opleiding Wft vermogen leer je de relevante wet- en regelgeving toepassen en het kredietverleningsproces goed kennen. Je leert de wensen en behoeften van hypotheekaanvragers te inventariseren op basis van de persoonlijke situatie en omstandigheden. Om succesvol te adviseren en te bemiddelen bij de verkoop van hypothecair krediet moet je voldoen aan de eisen van de Wft.

Met Wft basis, Wft vermogen & Wft hypothecair krediet ben ontvang je het Wft-diploma ‘Adviseur Hypothecair Krediet’, waarmee je kunt aantonen dat je een beroepskwalificatie Adviseur hypothecair krediet bezit.

Wft vermogen oefenvragen

Met de vermogen oefenvragen kun je per hoofdstuk je kennis toetsen. De oefenvragen zijn gebaseerd op het officiële Nibe-Svv studieboek. Na iedere vraag krijg je direct het juiste antwoord te zien, zodat je gelijk de lesstof kunt onthouden en begrijpen.

Wft vermogen oefenexamens

Als je alle oefenvragen hebt gemaakt en je de lesstof voldoende beheerst kun je de oefenexamens maken. Op basis van 20 vragen die je in 30 minuten moet beantwoorden kun je nagaan of je alle lesstof voldoende beheerst. Nadat je alle vragen hebt beantwoord krijg je te zien hoeveel juiste antwoorden je hebt gegeven. Je krijgt de vragen en antwoorden nogmaals te zien.

Wft vermogen samenvatting

De samenvatting bevat alle relevante lesstof voor de opleiding hypothecair krediet. De samenvatting is een handig naslagwerk voor als je de oefenvragen en proefexamens gaat maken.

Wft vermogen

Wft vermogen

Je zou kunnen zeggen dat mensen met een vermogen een prettig leven leiden. Maar dit is niet altijd het geval. Het hebben van vermogen kan ook best wat zorgen met zich meebrengen. Er kunnen allerlei veranderende factoren zijn die je leven en daarmee je gevormde vermogen kunnen bedreigen, zoals overlijden, pensioen, werkloosheid en arbeidsongeschiktheid. Als vermogensadviseur moet je de klant dus helpen bij alle aspecten die in zijn leven plaatsvinden, waarbij het draait om de risico’s op veranderende vermogens te beïnvloeden in combinatie met de wensen van de klant. Dit leer je tijdens de opleiding Wft vermogen.

Bij dit examen worden diverse aspecten getoetst, zoals je kennis en begrip, vaardigheden, competenties en gedrag. Als je slaagt voor dit examen, dan ontvang je een officieel erkend certificaat Wft vermogen. De examens worden onder toezicht van het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD) uitgevoerd. Dit college erkent NIBE-SVV dan ook als officieel exameninstituut.

Inhoud van de opleiding Wft vermogen

Je krijgt bij deze opleiding een grondige voorbereiding op het examen Wft vermogen. Alle aspecten en actuele kennis over het onderwerp vermogensbeheer komen tijdens dit examen aan bod. Om als adviseur financieel vermogen of medewerker klantcontact vermogen aan de slag te gaan, moet je in het bezit zijn van dit diploma. Hierdoor is het een vereiste om het volledige Wft Basis examen te behalen. Wanneer je dit behaald hebt, mag je echt klanten gaan adviseren.

Bij de opleiding Wft vermogen komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod;
• Hoe de klant het beste zijn vermogen kan opbouwen of afbouwen.
• Wat kunnen economische veranderingen teweeg brengen op het vermogen van de klant?
• Wat zijn de voor- en nadelen van beleggen?
• Aan welke wet- en regelgeving dien jij je als adviseur te houden?
• Wat zijn de gevolgen van jouw advies als er bij de klant persoonlijk wijzigingen voordoen?
• Wat betekend de zorgplicht voor jou als vermogensadviseur?

Bij het examen Wft vermogen zul je onder andere getoetst worden op de volgende onderwerpen:
• Er worden meerkeuzevragen voorgelegd, waarbij je getoetst wordt op je begrip en kennis.
• Met meerkeuzevragen en open vragen wordt je getoetst op vaardigheden en competenties.
• Je krijgt verschillende soort meerkeuzevragen om je professionele gedrag te toetsen.

Het examen voldoet aan de eisen voor de toetsmatrijs en de wettelijke toetstermen.

Wft basis & Wft vermogen

Om het certificaat Wft vermogen te behalen dien je dit examen met een voldoende af te sluiten. Daarna geeft dit certificaat tezamen met je Wft basis diploma, je het recht op de officiële diploma ‘adviseur vermogen’.